Nový účet

Obec Bory oznamuje s okamžitou platností změnu účtu.

Číslo nového účtu je:

3499641379/0800

účet je vedený u České spořitelny.