Upozornění pro návštěvníky naučné stezky!

7b NS_Šebeň_pohled_k_V_20.12.2020Lesní porosty kolem Naučné stezky Šebeň jsou postiženy kůrovcovou kalamitou, která mravencům výrazně změnila životní podmínky. 

V lese, kterým stezka prochází probíhají těžba a transport dřeva, cesty naučné stezky jsou proto rozježděné a rozbahněné..
Prostupnost naučné stezky je proto výrazně omezena  a k některým zastávkám naučné stezky nelze vůbec dojít (tabule č. 6).  Skácením stromů je omezeno  také značení stezky. 
Žádáme proto návštěvníky stezky, aby dbali zvýšené obezřetnosti.  ZO ČSOP Bory