Nové Občanské průkazy a další informace

Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel  a rodných čísel a o změně některých zákonů

(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Pro lepší informovanost občanů byly zpracovány letáky, týkající se změn v oblasti evidence obyvatel (oblast zprostředkování kontaktu a ukládání oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovnách), občanských průkazů a cestovních dokladů. Zde tyto letáky naleznete: Občanský průkaz,   Cestovní pas