Rozpočtové opatření č. 7/2024-odkaz

Obec Bory

7. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 7/2024

– schváleno radou obce Bory dne 26.6.2024 ve výši 212.700,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 28.6.2024