Schválený závěrečný účet 2023-odkaz

Obec Bory

Závěrečný účet 2023

– schváleno na schůzi ZO Bory dne 29.5.2024 bez výhrad

Závěrečný účet v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/zaverecne-ucty

Závěrečný účet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 10.6.2024