Rozpočtové opatření č. 6/2024-odkaz

Obec Bory

6. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 6/2024

– schváleno radou obce Bory dne 29.5.2024 ve výši 2.015.000,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 10.6.2024