Rozpočtové opatření č. 2/2024-odkaz

Obec Bory

2. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 2/2024

– schváleno radou obce Bory dne 13.3.2024 ve výši 405.500,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.