Schválený rozpočet obce Bory 2024-odkaz

Obec Bory – schválený rozpočet 2024

– schváleno na schůzi Zastupitelstva obce Bory dne 29.11.2023 ve výši 23.680.700, - Kč

Rozpočet v celém rozsahu je k nahlédnutí na:

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpocet-obce

Rozpočet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 13.12.2023