Rozpočtové opatření č. 10/2023-odkaz

Obec Bory

10. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 10/2023

– schváleno starostkou obce Bory dne 1.11.2023 ve výši 415.000, - Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 29.11.2023