Rozpočtové opatření č. 8/2023-odkaz

Obec Bory

8. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 8/2023

– schváleno na schůzi ZO Bory dne 27.9.2023 ve výši 732.400, - Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 4.10.2023