Rozpočtové opatření č. 7/2023-odkaz

Obec Bory

7. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 7/2023

– schváleno na schůzi ZO Bory dne 30.8.2023 ve výši 1.493.212,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 4.9.2023