Závěrečný účet 2022-odkaz

Obec Bory

Závěrečný účet 2022

– schváleno na schůzi ZO Bory dne 30.3.2023 bez výhrad

Závěrečný účet v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/zaverecne-ucty

Závěrečný účet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 3.4.2023