Rozpočtové opatření č. 3/2023-odkaz

Obec Bory

3. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 3/2023

– schváleno na schůzi ZO Bory dne 30.3.2023 ve výši 306.300,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 3.4.2023