Rozpočtové opatření č. 5/2022-odkaz

Obec Bory

5. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 5/2022

 
 

– schváleno na schůzi ZO Bory dne 23.6.2022 ve výši 2.677.311,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 29.6.2022