Rozpočtový výhled - zveřejnění

Obec Bory

Zastupitelstvo obce Bory schválilo:

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2026

-          schváleno na schůzi ZO dne 31.3.2022

Střednědobý výhled rozpočtu je v celém rozsahu k nahlédnutí na: 

www.bory.cz/Obecníúřad/Rozpočty/Střednědobý výhled rozpočtu.

V tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 26.4.2022

                                                                                  Ing. Lucie Dostálová v.r.

                                                                                  Starostka obce