Schválený rozpočet obce Bory 2022-odkaz

Rozpočet 2022

– schváleno na schůzi ZO dne 30.11.2021 ve výši 18.205.600,- Kč

Rozpočet v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpocet-obce

Rozpočet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 21.12.2021