Rozpočtové opatření č. 9/2021-odkaz

9. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 9/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 26.10.2021 ve výši 3.008.798,66 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 1.11.2021