Rozpočtové opatření č. 7/2021-odkaz

7. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 7/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 10.9.2021 ve výši 280.344,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 15.9.2021