Rozpočtové opatření č. 6/2021-odkaz

6. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 6/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 19.8.2021 ve výši 5.870.797,08 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 25.8.2021