Rozpočtové opatření č. 5/2021-odkaz

5. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 5/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 1.7.2021 ve výši -246.357,76 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 12.7.2021