Závěrečný účet 2020-odkaz

Závěrečný účet 2020

– schváleno na schůzi ZO dne 11.5.2021 bez výhrad

Závěrečný účet v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

Závěrečné účty - bory.cz

Závěrečný účet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 17.5.2021