Rozpočtové opatření č. 4/201-odkaz

4. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 4/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 11.5.2021 ve výši 681.963,31 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

Rozpočtová opatření - bory.cz

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 17.5.2021