Rozpočtové opatření č. 1/2021-odkaz

1. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 1/2021

– schváleno na schůzi ZO dne 28.1.2021 ve výši 4.200,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 8.2.2021