Rozpočet obce 2021-odkaz

Rozpočet 2021

– schváleno na schůzi ZO dne 28.12.2020 ve výši 36.542.100,- Kč

Rozpočet v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpocet-obce

Rozpočet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 14.1.2021