Rozpočtové opatření č. 9/2020-odkaz

9. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 9/2020

– schváleno starostkou obce dne 31.12.2020 ve výši 5.900,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 7.1.2021