Rozpočtové opatření č. 8/2020-odkaz

8. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 8/2020

– schváleno na schůzi ZO dne 28.12.2020 ve výši 279.000,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 7.1.2021