Rozpočtové opatření č. 6/2020-odkaz

6. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 6/2020

– schváleno na schůzi ZO dne 22.10.2020 ve výši 1.473.600,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 27.10.2020