Rozpočtové opatření č. 5/2020-odkaz

5. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 5/2020

– schváleno na schůzi ZO dne 10.9.2020 ve výši 3.610.347,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 17.9.2020