Rozpočtové opatření č. 4/2020-odkaz

4. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 4/2020

– schváleno na schůzi ZO dne 22.7.2020 ve výši 221.528,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 6.8.2020