Rozpočtové opatření č. 1/2020-odkaz

1. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 1/2020

– schváleno na schůzi ZO dne 21.2.2020 ve výši 46.500,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 28.2.2020