Rozpočet obce 2020-odkaz

Rozpočet 2020

– schváleno na schůzi ZO dne 30.12.2019 ve výši 25.612.300,- Kč

Rozpočet v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočet obce.

Rozpočet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 20.1.2020https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpocet-obce