Rozpočtové opatření 11/2019-odkaz

11. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 11/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 17.12.2019 ve výši -120.251,97 Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 19.12.2019https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni