Rozpočtové opatření 10/2019-odkaz

10. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 10/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 21.11.2019 ve výši 910.500,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

www.bory.cz/Obecní.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 26.11.2019