Rozpočtové opatření 9/2019-odkaz

9. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 9/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 24.10.2019 ve výši 465.600,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 4.11.2019https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni/3455-rozpoctove-opatreni-9-2019