Rozpočtové opatření 8/2019-odkaz

8. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 8/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 26.9.2019 ve výši 1.728.758,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:
www.bory.cz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 1.10.2019