Rozpočtové opatření č. 6/2019

6. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 6/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 27.6.2019 ve výši 508.900,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpoctova-opatreni

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 2.7.2019