5. rozpočtové opatření

5. rozpočtové opatření (rozpočtové změny) 5/2019

– schváleno na schůzi ZO dne 30.5.2019 ve výši 2.451.900,- Kč

Rozpočtové opatření v celém rozsahu je k nahlédnutí na:

www.bory.c5. rozpočtové opatřeníz/Obecní úřad/Rozpočty/Rozpočtová opatření.

Rozpočtové opatření v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří

48.

Vyvěšeno: 5.6.2019