Závěrečný účet 2018-odkaz

– schváleno na schůzi ZO dne 28.3.2019 bez výhrad

Závěrečný účet v celém rozsahu je k nahlédnutí

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/zaverecne-ucty

Závěrečný účet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.