Rozpočet 2019 - zveřejnění

– schváleno na schůzi ZO dne 28.12.2018 ve výši 16.061.000,- Kč

Rozpočet v celém rozsahu je k nahlédnutí na: 

https://www.bory.cz/obecni-urad/rozpocty/rozpocet-obce

Rozpočet v celém rozsahu v tištěné podobě je k nahlédnutí v kanceláři OÚ č. dveří 48.

Vyvěšeno: 3.1.2019