Sazebník úhrad za poskytování informací

 Stav k 1.1.2013

Sazebník úhrad za poskytování informací dle ust. § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů - tj. nákladů spojených s vyhledáváním a poskytnutím informace

1) Přímý materiál
- kopírování černobílé formátu A3 (jednostranně / oboustranně) 2,- Kč / 3,80 Kč
formátu A4 (jednostranně / oboustranně) 1,50 Kč / 2,50 Kč
- tisk na tiskárnách PC černobílé 2,- Kč/stránka

2) Přímé mzdy
hodinová mzda zaměstnance OÚ -  190,- Kč

- telefonní spojení
telefonní styk - 2,- Kč/min.

- cestovní náklady
sazby podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- poštovné a jiné, listovní (doporučené / na dobírku), balíkové
dle tarifů ČESKÁ POŠTA

Překročí-li předpokládaná výše úhrady částku 300,- Kč, její výše se sdělí žadateli před zpracováním informace a žadatel se vyzve k zaplacení zálohy ve výši 50 % z celkové výše úhrady.