Galerie Dr. Staňka

Bory a Cyrilov z let 1950 - 75

Ve fotografiích prof. dr. Josefa STAŇKA

foto 1_20090616_1265538467Prof. Dr. Josef Staněk, CSc.

(*1928) žije v Brně a dlouhá léta pobýval na chatě u Cyrilova. Přitom vytvořil jedinečný soubor fotografií zachycující místní krajinu a její proměny.  Je pamětníkem těžby živce v Dolních Borech a znalcem geologie v Borech a širokém okolí. Za dobu více jak padesátiletého působení na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vychoval nespočet odborníků. V roce 1998 byl vyznamenán Stříbrnou medailí Masarykovy univerzity za celoživotní obětavou pedagogickou a vědeckou práci a za zásluhy o rozvoj mineralogie na Masarykově univerzitě Brno.