Zemřela paní Anežka Charvátová

CharvátováZemřela náhle v úterý 13. října ve věku nedožitých 90 let. S naší drahou zesnulou se rozloučíme v sobotu 17. října 2020 ve 14. hod. ve farním kostele sv. Martina v Horních Borech. Po zádušní mši svaté a smutečních obřadech bude uložena na místním hřbitově do rodinného hrobu. Parte v PDF pdfZDE