Suchý poldr - dokončování projektu

p1200654p1200662p1200656p1200655


Výstavba poldru se blíží svému závěru a tak vám tu nabízíme fotografie z průběhu budování.
p1200476p1200503p1200500p1200523

V dubnu firma Ekostavby Brno zahájila práce na výstavbě suchého poldru, první části plánovaných protipovodňových opatření. Prvním krokem bylo přestěhování chráněných rostlin, které se v této lokalitě vyskytují. Pak už započaly zemní práce a budování hráze.
p1200657p1200658p1200659p1200653