Mrázkova louka 2020 Pavoučci "pro štěstí"

AČlenové Českého svazu ochránců přírody při uklízení pokosené trávy z přírodní památky Mrázkova louka pod pozorným dohledem křižáka čtyřskvrnného.

 

BBěžník kopretinový neloví do sítí, ale číhá na svoji kořist na květech nebo  listech. Je schopen během pár dní přizpůsobit svoji barvu hostitelské rostlině.

 

CAni tak velký hmyz jako je kobylka luční nemá šanci, pokud skočí  přímo do sítě křižáka čtyřskvrnného. 

 

DKřižák mramorovaný na své ostnaté pozorovatelně.

 

EFGKřižák pruhovaný, který se k nám rozšířil teprve nedávno ze středozemí. Je typický nejen svým vzhledem, ale i kokonem, do kterého samička klade vajíčka. Sítě tká nízko nad zemí a zpevňuje je klikatou bílou pavučinou. Jednoho jsme  zastihli, když si právě pochutnával na motýlu běláskovi.

Text a foto Bc. Vendulka Fantová