Bory získaly oranžovou stuhu v soutěži Vesnice roku

DSC 0002Zástupci obce Bory vedení starostkou Lucií Dostálovou se v pátek 24. května zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků letošního ročníku soutěže Vesnice roku. V Nové vsi u Nového Města na Moravě jsme obdrželi krásné ocenění – Oranžovou stuhu, která je jednou z prestižních trofejí soutěže.

Jedenáctičlenná krajská porota navštívila v týdnu od 20. května všech 15 přihlášených obcí, z nichž každá měla pouhé dvě hodiny na prezentaci svých aktivit. Bory si titul zasloužily nejenom za spolupráci zemědělských subjektů hospodařících v krajině se samosprávou. Odborná porota ocenila také například naši péči o veřejná prostranství a kulturní krajinu, systematickou tvorbu koncepčních dokumentů, spolupráci obce se spolky, množství kulturních akcí, koncepční péči o zeleň i výchovu veřejnosti ke vztahu k životnímu prostředí obce.
„Ráda bych v první řadě poděkovala všem za odvahu, čas a energii se s námi do organizace soutěže zapojit. Programu se zúčastnili naši hasiči s poutavou ukázkou techniky i děti ze školy, obě paní knihovnice, kronikář obce pan Kříž, někteří zastupitelé a další dobrovolníci. Jsem přesvědčená, že porotě máme co prezentovat a zabojovat o hezké umístění i v celostátní konkurenci," doplnila s dojetím starostka Dostálová.

S oceněním je spojena také odměna formou dotace od Ministerstva zemědělství v letošním roce ve výši 800 000 korun. Slavnostní předání všech ocenění proběhne 2. srpna v obci Smrčná, která se stala celkovým vítězem krajského kola. V září budou Bory Kraj Vysočina reprezentovat v celostátním kole.

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.

Komentář krajské komise k obci Bory:
V obci Bory působí zemědělští podnikatelé, kteří se zabývají jak rostlinou, tak živočišnou výrobou. V živočišné výrobě se zabývají chovem ovcí a koz. Z jejich mléka jsou vyráběny sýry, které se prodávají v okolních obcích. V obci aktivně od roku 1979 působí spolek myslivců, který se podílí na obnově lesů a na osvětových kampaní s environmentálním zaměření. Obecní rybníky jsou pronajaty spolkem Moravský rybářský svaz, který na škole organizuje rybářský kroužek. Obec má velmi dobré vztahy se soukromým subjektem, který v obci buduje řadu rybníků a mokřadů. Díky výborné vzájemné spolupráci se rozšiřuje naučná stezka o Borech a přilehlém okolí. Místní tradiční produkty jsou obcí propagovány na obecních akcích a dále využívány jako obecní dárky. Obec také pořádá místní trhy, kam producenty aktivně zve. V rámci projektu Sázíme budoucnost pro Bory se vysazují ovocné stromy původních odrůd podél polních cest, dále sází Alej života. Obec podporuje jak domácí, tak obecní kompostování.

Výsledky krajského kola soutěže Vesnice roku Kraje Vysočina 2024
Zlatá stuha, vítěz krajského kola: obec Smrčná
Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu: obec Bory
Bílá stuha za činnost mládeže: obec Radňovice
Modrá stuha za spolkový život: obec Březník
Fialová stuha za inovativní řešení (nové ocenění): městys Okříšky
Zelená stuha za péči o zeleň, krajinu, veř. prostranství a živ. prostředí: obec Hodice
Cena naděje pro živý venkov: Sazomín

Autor: P. Kříž

mh