Náves se upravovat nebude

Včera navečer proběhlo druhé veřejné projednání, kde autoři projektu vysvětlili všechna možná řešení úprav návsi v Horních Borech.

Hledali jsme kompromis tak, aby byl park včetně všech vzrostlých stromů zachován a zároveň bylo možné umístit v prostoru plnohodnotnou zastávku odpovídající současným předpisům.

Pro nevoli některých majitelů přilehlých nemovitostí se schůdné řešení nepodařilo najít. V projektu se proto dál pokračovat nebude. 

Nebude ani možné přeložit v blízké době elektrické vedení do země a posílit tak tuto síť. 

Zastávka i celé prostranství zůstanou ve stávajícím stavu. 

Bližší informace v příštím čísle Borského zpravodaje.

náves ZRUŠENO