Nástavba ZŠ 2017 Projekt nebyl realizován

irop_cz_ro_b_c_rgb

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003291
Obec Bory realizuje projekt Zřízení odborných učeben ZŠ Bory,
který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím stavby vytvořit v podkroví školy 3 nové odborné učebny včetně zázemí, dovybavit zastaralou odbornou učebnu fyzika/chemie, zabezpečit bezbariérový přístup po celé škole a zlepšit vnitřní konektivitu školy.
Budou vytvořeny 3 odborné učebny pro jazyky, přírodopis a zeměpis včetně zázemí. Jazyková třída s počítačovými pracovišti a audiovizuálním vybavením umožní využití moderní techniky a SW pro efektivní výuku jazyků zejména s důrazem na konverzaci a přístup ke světovým vzdělávacím serverům a možnost on-line komunikace i do zahraničí. Kapacita třídy bude 20 žáků. Odborná učebna přírodopisu bude multimediální s přístupem na internet, bude obsahovat vedle přeskupitelných lavic 4 týmová pracoviště, bude mít laboratorní charakter umožňující práci s přírodninami a bude vybavena umyvadly. Kapacita třídy bude 24 žáků. Zeměpisná učebna bude rovněž multimediální s přístupem na internet, možností on-line projekce a závěsným systémem pro mapy. Mobilní přestavitelné lavice umožní práci ve skupinách žáků. Kapacita třídy bude 24 žáků.
Zázemím pro učebny v podkroví budou kabinety a sociální zařízení na stejném podlaží: kabinet jazykový, kabinet přírodovědný, kabinet zeměpisný, WC pro žáky a učitele a bezbariérové WC. Stavebně budou učebny se zázemím umístěny v nově vybudovaném podkrovním prostoru na 3.NP.
Dále bude dovybavena učebna fyziky/chemie pořízením nových pomůcek a přístrojů pro elektrotechniku s kapacitou 30 žáků. Bude dosaženo úplného bezbariérového přístupu do školy. Bude postaven výtah uvnitř budovy a pevná plošina od hlavního vchodu.

nstavba_z