POOV Fond Vysočiny 2008-2015

2008 Oprava místní komunikace na Cyrilově
2008 Projektová dokumentace kompostárna


POOV 2008 Hřbitov v HB
2009 Nové webové stránky obce Bory
2009 Projektová dokumentace vodovod
2009 Hřbitov v HB
POOV 2010 Oprava m. komunikace
POOV 2011 Oprava KD - WC
POOV 2012 Oprava sportovních kabin
Kraj Vysočina 2012 Školní přírodní zahrada
Kraj Vysočina 2013 Sečení louky s chráněnými rostlin.
POOV 2013 Oprava turistické ubytovny
POOV 2014 Oprava ZŠ - prosklené stěny
POOV 2015 Oprava vchodu do OÚ - nové schodiště