Nový most v Dolních Borech 16.10.2011

565758


V Dolních Borech se staví nový most přes potok Babačku. 
Jedná se o rekonstrukci stávajícího třípolového kamenného mostu. Stávající most byl zbořen a nahradí ho jednopolovým železobetonovým mostem. Nosnou konstrukci tvoří uzavřený, plošně založený rám. Volná šířka vozovky na mostě je 6,50 m, kolmá světlost 6,40 m.  Zadavatelem stavby je Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Jihlava. Stavbu provádí ALPINE Bau CZ s.r.o. Valašské Meziříčí.   Foto P. Kříž.