Školní a obecní hřiště

 ropjvbar eu-vetybar

Uspěli jsme! Nové hřiště bude!

Výbor Regionální rady Jihovýchod schválil dne 5. 2. 2009 další dotace z Regionálního operačního programu

Jihovýchod ve výši 1,3 miliardy korun pro 129 projektů Jihomoravského kraje a Vysočiny. S velkým napětím jsme očekávali výsledky tohoto kola. A uspěli jsme! Projekt "Školní a obecní hřiště Bory" byl podpořen!

V rámci projektu „Školní a obecní hřiště Bory, který je spolufinancován Evropskou unií, bude provedena na základě návrhu, na kterém se podstatnou měrou podílely děti, finální výstavba víceúčelového hřiště v obci. Nové hřiště budou využívat děti ve škole a při školních aktivitách. Ve volném čase zde mohou děti a mládež hrát nejen míčové hry a streetball, ale také se mohou zabavit na novém skateparku. Hřiště bude určitě také využívané jako místo setkávání pro maminky s dětmi ale také pro celé rodiny.

Podrobnosti naleznete zde: http://www.jihovychod.cz/cs/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/nejvetsi-objem-dotaci-z-rop-jihovychod-tentokrat-pro-skolska-zarizeni

Seznam příjemců dotace z ROP Jihovýchod schválených na 17. VRR dne 5. 2. 2009 http://www.jihovychod.cz/cs/pro-prijemce/seznam-prijemcu-dotace-17-vrr

Školní a obecní hřiště Bory

Projekt Školní a obecní hřiště Bory byl v měsíci srpnu ukončen. Obec v závěru měsíce podala na ROP Jihovýchod závěrečné vyúčtování projektu.